Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 2289Luty: 1815Marzec: 924Kwiecień: 1067Maj: 1090Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 5830Luty: 5971Marzec: 6394Kwiecień: 5568Maj: 4556Czerwiec: 4565
Lipiec: 4290Sierpień: 1698Wrzesień: 1869Październik: 1242Listopad: 2182Grudzień: 2952
Rok 2022
Styczeń: 5771Luty: 4677Marzec: 5128Kwiecień: 4755Maj: 5672Czerwiec: 7030
Lipiec: 8242Sierpień: 11733Wrzesień: 9913Październik: 9103Listopad: 6698Grudzień: 8279
Rok 2021
Styczeń: 5376Luty: 5297Marzec: 6398Kwiecień: 8776Maj: 9605Czerwiec: 8502
Lipiec: 10623Sierpień: 8907Wrzesień: 6675Październik: 5939Listopad: 7340Grudzień: 5418
Rok 2020
Styczeń: 7589Luty: 7470Marzec: 7453Kwiecień: 10474Maj: 11337Czerwiec: 10946
Lipiec: 10148Sierpień: 12189Wrzesień: 12041Październik: 9567Listopad: 8113Grudzień: 8329
Rok 2019
Styczeń: 8683Luty: 9147Marzec: 21829Kwiecień: 20350Maj: 19429Czerwiec: 8044
Lipiec: 9552Sierpień: 7281Wrzesień: 7447Październik: 7541Listopad: 7292Grudzień: 7771
Rok 2018
Styczeń: 2944Luty: 9599Marzec: 12525Kwiecień: 7913Maj: 6424Czerwiec: 8851
Lipiec: 17337Sierpień: 9321Wrzesień: 15594Październik: 17563Listopad: 9676Grudzień: 10651
Rok 2017
Styczeń: 0Luty: 284Marzec: 12493Kwiecień: 599Maj: 715Czerwiec: 5713
Lipiec: 5355Sierpień: 3711Wrzesień: 10830Październik: 2478Listopad: 8494Grudzień: 2577
 1. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 159236
 2. Zamówienia publiczne-Projekt Unijny
  Wyświetleń: 101274
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 37498
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 19427
 5. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 19130
 6. Pobierz programy
  Wyświetleń: 16270
 7. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 13808
 8. Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02 z oczyszczalni ścieków w Oleśnie
  Wyświetleń: 13169
 9. Roboty remontowe budynku hali filtrów
  Wyświetleń: 12594
 10. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 12303
 11. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 12205
 12. Usunięcie kożucha fermentacyjnego z 2 szt. osadników Imhoffa na oczyszczalni ścieków w Oleśnie wraz z wywozem oraz odzyskiem lub unieszkodliwianiem
  Wyświetleń: 12077
 13. Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02 z oczyszczalni ścieków w Oleśnie
  Wyświetleń: 11299
 14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul . Kolejowej w Oleśnie
  Wyświetleń: 10786
 15. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 10661
 16. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10613
 17. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10300
 18. Obowiązujace taryfy
  Wyświetleń: 10225
 19. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 10152
 20. Cennik i taryfy
  Wyświetleń: 9713
 21. Odwadnianie komunalnych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Oleśnie w 2017 r.
  Wyświetleń: 9241
 22. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Oleśnie- powtórzone postępowanie
  Wyświetleń: 9002
 23. Zasady udzielania zamówień publicznych współfinansowanych w ramach POIS
  Wyświetleń: 7816
 24. Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie”– kontrakt 17
  Wyświetleń: 7072
 25. Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i Mostowa w aglomeracji Olesno
  Wyświetleń: 6889
 26. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej w Oleśnie
  Wyświetleń: 6885
 27. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Oleśnie- powtórzone postępowanie
  Wyświetleń: 6711
 28. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Oleśnie
  Wyświetleń: 6643
 29. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kluczborskiej w Oleśnie
  Wyświetleń: 6374
 30. Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i Mostowa w aglomeracji Olesno-powtórzone postępowanie
  Wyświetleń: 6240
 31. Oceny jakości wody
  Wyświetleń: 5622
 32. Wdrożenie i obsługa systemu monitorowania pojazdów służbowych OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie oraz pojazdów asenizacyjnych opartego na technologii GPS wraz z dzierżawą 11 szt. urządzeń rejestrujących
  Wyświetleń: 5081
 33. Roboty budowlane i projektowanie dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj według warunków kontraktowych żółty FIDIC – kontrakt 17
  Wyświetleń: 5051
 34. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4466
 35. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 4424
 36. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i pomocy technicznej projektu pn. „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno”.
  Wyświetleń: 4188
 37. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego
  Wyświetleń: 3965
 38. Roboty budowlane i projektowanie dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj według warunków kontraktowych żółty FIDIC – kontrakt 17- postępowanie powtórzone
  Wyświetleń: 3892
 39. Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie”– kontrakt 17-powtórzone postępowanie
  Wyświetleń: 3830
 40. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej w Oleśnie
  Wyświetleń: 3678
 41. Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” – kontrakt 17- drugie powtórzenie postępowania
  Wyświetleń: 3669
 42. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Kolejowej w Oleśnie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego
  Wyświetleń: 3504
 43. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Murka i Sienkiewicza w Oleśnie
  Wyświetleń: 2747
 44. Budowa odcinków rurociągu tłocznego do oczyszczalni ścieków w Oleśnie
  Wyświetleń: 2027
 45. Roboty budowlane polegające na wykonaniu hermetyzacji i dezodoryzacji obiektów oczyszczalni ścieków w Oleśnie
  Wyświetleń: 1510
 46. Zapytanie ofertowe dla zadania : ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Oleśnie” oraz ,,Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Oleśnie”
  Wyświetleń: 1431
 47. Roboty budowlane polegające na wykonaniu hermetyzacji i dezodoryzacji obiektów oczyszczalni ścieków w Oleśnie-powtórzone postępowanie
  Wyświetleń: 1300
 48. Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego typu WUKO przeznaczonego do czyszczenia sieci oraz studni kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 1289
 49. Sukcesywny zakup paliw płynnych dla pojazdów będących własnością OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie w roku 2022.
  Wyświetleń: 1260
 50. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów technologicznych, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków o kodzie 19 08 01 (skratki)
  Wyświetleń: 1249
 51. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów technologicznych oczyszczalni ścieków, o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskownika)
  Wyświetleń: 1242
 52. Odbiór i zagospodarowanie rolnicze ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Oleśnie
  Wyświetleń: 1143
 53. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Opolskiej i Stobrówki w Oleśnie
  Wyświetleń: 1139
 54. Roboty rozbiórkowe – ewakuacja filtrów Dyna-Sand z budynku filtrów na oczyszczalni ścieków w Oleśnie
  Wyświetleń: 1039
 55. Załadunek, transport i przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Oleśnie z osadników Imhoffa
  Wyświetleń: 1020
 56. Deklaracja Dostepności BIP
  Wyświetleń: 968
 57. Roboty rozbiórkowe polegające na likwidacji istniejących zraszanych złóż biologicznych na oczyszczalni ścieków w Oleśnie
  Wyświetleń: 942
 58. Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oleśnie
  Wyświetleń: 740
 59. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów technologicznych oczyszczalni ścieków, o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskownika)
  Wyświetleń: 705
 60. Zakup wyposażenia laboratoryjnego do celów kontroli technologii oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Oleśnie
  Wyświetleń: 629
 61. Odbiór i zagospodarowanie rolnicze ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Oleśnie – I partia osadu
  Wyświetleń: 588
 62. ZAPYTANIE OFERTOWE polisa ubezpieczeniowa na cele ustanowienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie ze strony składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Świercze
  Wyświetleń: 572
 63. Sukcesywny zakup paliw płynnych dla pojazdów będących własnością OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie na lata 2023-2024
  Wyświetleń: 530
 64. Odbiór i zagospodarowanie rolnicze ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Oleśnie – II partia osadu lipiec/sierpień 2023
  Wyświetleń: 418
 65. Zapytanie ofertowe na usługę badania sprawozdań finansowych za 2023 i 2024 rok Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oleśnie
  Wyświetleń: 199
 66. polisa ubezpieczeniowa na cele ustanowienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie ze strony s
  Wyświetleń: 158