Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
577146775128475556727030824236320000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5376529763988776960585021062389076675593973405418
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
758974707453104741133710946101481218912041956781138329
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
868391472182920350194298044955272817447754172927771
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
29449599125257913642488511733793211559417563967610651
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
02841249359971557135355371110830247884942577
 1. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 138973
 2. Zamówienia publiczne-Projekt Unijny
  Wyświetleń: 87186
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 33312
 4. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 17699
 5. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 16036
 6. Pobierz programy
  Wyświetleń: 15393
 7. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 12626
 8. Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02 z oczyszczalni ścieków w Oleśnie
  Wyświetleń: 12421
 9. Roboty remontowe budynku hali filtrów
  Wyświetleń: 11623
 10. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 11477
 11. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 11036
 12. Usunięcie kożucha fermentacyjnego z 2 szt. osadników Imhoffa na oczyszczalni ścieków w Oleśnie wraz z wywozem oraz odzyskiem lub unieszkodliwianiem
  Wyświetleń: 11012
 13. Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02 z oczyszczalni ścieków w Oleśnie
  Wyświetleń: 10426
 14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul . Kolejowej w Oleśnie
  Wyświetleń: 9882
 15. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 9347
 16. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9200
 17. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 8730
 18. Obowiązujace taryfy
  Wyświetleń: 8710
 19. Cennik i taryfy
  Wyświetleń: 8557
 20. Odwadnianie komunalnych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Oleśnie w 2017 r.
  Wyświetleń: 8444
 21. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Oleśnie- powtórzone postępowanie
  Wyświetleń: 8190
 22. Zasady udzielania zamówień publicznych współfinansowanych w ramach POIS
  Wyświetleń: 6890
 23. Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie”– kontrakt 17
  Wyświetleń: 6198
 24. Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i Mostowa w aglomeracji Olesno
  Wyświetleń: 6097
 25. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej w Oleśnie
  Wyświetleń: 6091
 26. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Oleśnie- powtórzone postępowanie
  Wyświetleń: 6020
 27. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Oleśnie
  Wyświetleń: 5911
 28. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kluczborskiej w Oleśnie
  Wyświetleń: 5615
 29. Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i Mostowa w aglomeracji Olesno-powtórzone postępowanie
  Wyświetleń: 5578
 30. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 5535
 31. Oceny jakości wody
  Wyświetleń: 5226
 32. Roboty budowlane i projektowanie dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj według warunków kontraktowych żółty FIDIC – kontrakt 17
  Wyświetleń: 4289
 33. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4091
 34. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 4023
 35. Wdrożenie i obsługa systemu monitorowania pojazdów służbowych OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie oraz pojazdów asenizacyjnych opartego na technologii GPS wraz z dzierżawą 11 szt. urządzeń rejestrujących
  Wyświetleń: 4006
 36. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i pomocy technicznej projektu pn. „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno”.
  Wyświetleń: 3417
 37. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego
  Wyświetleń: 3295
 38. Roboty budowlane i projektowanie dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj według warunków kontraktowych żółty FIDIC – kontrakt 17- postępowanie powtórzone
  Wyświetleń: 3239
 39. Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie”– kontrakt 17-powtórzone postępowanie
  Wyświetleń: 3054
 40. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej w Oleśnie
  Wyświetleń: 2975
 41. Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” – kontrakt 17- drugie powtórzenie postępowania
  Wyświetleń: 2809
 42. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Kolejowej w Oleśnie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego
  Wyświetleń: 2687
 43. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Murka i Sienkiewicza w Oleśnie
  Wyświetleń: 2011
 44. Budowa odcinków rurociągu tłocznego do oczyszczalni ścieków w Oleśnie
  Wyświetleń: 1318
 45. Roboty budowlane polegające na wykonaniu hermetyzacji i dezodoryzacji obiektów oczyszczalni ścieków w Oleśnie
  Wyświetleń: 678
 46. Zapytanie ofertowe dla zadania : ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Oleśnie” oraz ,,Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Oleśnie”
  Wyświetleń: 623
 47. Deklaracja Dostepności BIP
  Wyświetleń: 527
 48. Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego typu WUKO przeznaczonego do czyszczenia sieci oraz studni kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 485
 49. Sukcesywny zakup paliw płynnych dla pojazdów będących własnością OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie w roku 2022.
  Wyświetleń: 464
 50. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Opolskiej i Stobrówki w Oleśnie
  Wyświetleń: 386
 51. Roboty budowlane polegające na wykonaniu hermetyzacji i dezodoryzacji obiektów oczyszczalni ścieków w Oleśnie-powtórzone postępowanie
  Wyświetleń: 384
 52. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów technologicznych oczyszczalni ścieków, o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskownika)
  Wyświetleń: 340
 53. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów technologicznych, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków o kodzie 19 08 01 (skratki)
  Wyświetleń: 324
 54. Roboty rozbiórkowe – ewakuacja filtrów Dyna-Sand z budynku filtrów na oczyszczalni ścieków w Oleśnie
  Wyświetleń: 201
 55. Roboty rozbiórkowe polegające na likwidacji istniejących zraszanych złóż biologicznych na oczyszczalni ścieków w Oleśnie
  Wyświetleń: 198
 56. Załadunek, transport i przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Oleśnie z osadników Imhoffa
  Wyświetleń: 167