Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 5830Luty: 5971Marzec: 6394Kwiecień: 5568Maj: 4556Czerwiec: 4565
Lipiec: 4290Sierpień: 1698Wrzesień: 1869Październik: 1242Listopad: 2182Grudzień: 91
Rok 2022
Styczeń: 5771Luty: 4677Marzec: 5128Kwiecień: 4755Maj: 5672Czerwiec: 7030
Lipiec: 8242Sierpień: 11733Wrzesień: 9913Październik: 9103Listopad: 6698Grudzień: 8279
Rok 2021
Styczeń: 5376Luty: 5297Marzec: 6398Kwiecień: 8776Maj: 9605Czerwiec: 8502
Lipiec: 10623Sierpień: 8907Wrzesień: 6675Październik: 5939Listopad: 7340Grudzień: 5418
Rok 2020
Styczeń: 7589Luty: 7470Marzec: 7453Kwiecień: 10474Maj: 11337Czerwiec: 10946
Lipiec: 10148Sierpień: 12189Wrzesień: 12041Październik: 9567Listopad: 8113Grudzień: 8329
Rok 2019
Styczeń: 8683Luty: 9147Marzec: 21829Kwiecień: 20350Maj: 19429Czerwiec: 8044
Lipiec: 9552Sierpień: 7281Wrzesień: 7447Październik: 7541Listopad: 7292Grudzień: 7771
Rok 2018
Styczeń: 2944Luty: 9599Marzec: 12525Kwiecień: 7913Maj: 6424Czerwiec: 8851
Lipiec: 17337Sierpień: 9321Wrzesień: 15594Październik: 17563Listopad: 9676Grudzień: 10651
Rok 2017
Styczeń: 0Luty: 284Marzec: 12493Kwiecień: 599Maj: 715Czerwiec: 5713
Lipiec: 5355Sierpień: 3711Wrzesień: 10830Październik: 2478Listopad: 8494Grudzień: 2577
 1. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 157428
 2. Zamówienia publiczne-Projekt Unijny
  Wyświetleń: 99889
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 37258
 4. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 19019
 5. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 18368
 6. Pobierz programy
  Wyświetleń: 16204
 7. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 13746
 8. Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02 z oczyszczalni ścieków w Oleśnie
  Wyświetleń: 13096
 9. Roboty remontowe budynku hali filtrów
  Wyświetleń: 12504
 10. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 12232
 11. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 12061
 12. Usunięcie kożucha fermentacyjnego z 2 szt. osadników Imhoffa na oczyszczalni ścieków w Oleśnie wraz z wywozem oraz odzyskiem lub unieszkodliwianiem
  Wyświetleń: 11986
 13. Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02 z oczyszczalni ścieków w Oleśnie
  Wyświetleń: 11224
 14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul . Kolejowej w Oleśnie
  Wyświetleń: 10724
 15. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 10574
 16. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10523
 17. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10222
 18. Obowiązujace taryfy
  Wyświetleń: 10167
 19. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 10105
 20. Cennik i taryfy
  Wyświetleń: 9633
 21. Odwadnianie komunalnych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Oleśnie w 2017 r.
  Wyświetleń: 9132
 22. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Oleśnie- powtórzone postępowanie
  Wyświetleń: 8919
 23. Zasady udzielania zamówień publicznych współfinansowanych w ramach POIS
  Wyświetleń: 7741
 24. Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie”– kontrakt 17
  Wyświetleń: 6952
 25. Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i Mostowa w aglomeracji Olesno
  Wyświetleń: 6826
 26. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej w Oleśnie
  Wyświetleń: 6775
 27. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Oleśnie- powtórzone postępowanie
  Wyświetleń: 6655
 28. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Oleśnie
  Wyświetleń: 6546
 29. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kluczborskiej w Oleśnie
  Wyświetleń: 6298
 30. Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i Mostowa w aglomeracji Olesno-powtórzone postępowanie
  Wyświetleń: 6177
 31. Oceny jakości wody
  Wyświetleń: 5587
 32. Wdrożenie i obsługa systemu monitorowania pojazdów służbowych OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie oraz pojazdów asenizacyjnych opartego na technologii GPS wraz z dzierżawą 11 szt. urządzeń rejestrujących
  Wyświetleń: 4976
 33. Roboty budowlane i projektowanie dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj według warunków kontraktowych żółty FIDIC – kontrakt 17
  Wyświetleń: 4917
 34. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4437
 35. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 4389
 36. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i pomocy technicznej projektu pn. „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno”.
  Wyświetleń: 4108
 37. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego
  Wyświetleń: 3900
 38. Roboty budowlane i projektowanie dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj według warunków kontraktowych żółty FIDIC – kontrakt 17- postępowanie powtórzone
  Wyświetleń: 3803
 39. Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie”– kontrakt 17-powtórzone postępowanie
  Wyświetleń: 3747
 40. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej w Oleśnie
  Wyświetleń: 3610
 41. Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” – kontrakt 17- drugie powtórzenie postępowania
  Wyświetleń: 3573
 42. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Kolejowej w Oleśnie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego
  Wyświetleń: 3448
 43. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Murka i Sienkiewicza w Oleśnie
  Wyświetleń: 2677
 44. Budowa odcinków rurociągu tłocznego do oczyszczalni ścieków w Oleśnie
  Wyświetleń: 1963
 45. Roboty budowlane polegające na wykonaniu hermetyzacji i dezodoryzacji obiektów oczyszczalni ścieków w Oleśnie
  Wyświetleń: 1403
 46. Zapytanie ofertowe dla zadania : ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Oleśnie” oraz ,,Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Oleśnie”
  Wyświetleń: 1319
 47. Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego typu WUKO przeznaczonego do czyszczenia sieci oraz studni kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 1192
 48. Sukcesywny zakup paliw płynnych dla pojazdów będących własnością OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie w roku 2022.
  Wyświetleń: 1178
 49. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów technologicznych oczyszczalni ścieków, o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskownika)
  Wyświetleń: 1154
 50. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów technologicznych, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków o kodzie 19 08 01 (skratki)
  Wyświetleń: 1152
 51. Roboty budowlane polegające na wykonaniu hermetyzacji i dezodoryzacji obiektów oczyszczalni ścieków w Oleśnie-powtórzone postępowanie
  Wyświetleń: 1149
 52. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Opolskiej i Stobrówki w Oleśnie
  Wyświetleń: 1063
 53. Odbiór i zagospodarowanie rolnicze ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Oleśnie
  Wyświetleń: 971
 54. Roboty rozbiórkowe – ewakuacja filtrów Dyna-Sand z budynku filtrów na oczyszczalni ścieków w Oleśnie
  Wyświetleń: 955
 55. Załadunek, transport i przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Oleśnie z osadników Imhoffa
  Wyświetleń: 937
 56. Deklaracja Dostepności BIP
  Wyświetleń: 926
 57. Roboty rozbiórkowe polegające na likwidacji istniejących zraszanych złóż biologicznych na oczyszczalni ścieków w Oleśnie
  Wyświetleń: 834
 58. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów technologicznych oczyszczalni ścieków, o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskownika)
  Wyświetleń: 617
 59. Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oleśnie
  Wyświetleń: 571
 60. Zakup wyposażenia laboratoryjnego do celów kontroli technologii oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Oleśnie
  Wyświetleń: 516
 61. ZAPYTANIE OFERTOWE polisa ubezpieczeniowa na cele ustanowienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie ze strony składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Świercze
  Wyświetleń: 490
 62. Odbiór i zagospodarowanie rolnicze ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Oleśnie – I partia osadu
  Wyświetleń: 424
 63. Sukcesywny zakup paliw płynnych dla pojazdów będących własnością OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie na lata 2023-2024
  Wyświetleń: 406
 64. Odbiór i zagospodarowanie rolnicze ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Oleśnie – II partia osadu lipiec/sierpień 2023
  Wyświetleń: 272
 65. Zapytanie ofertowe na usługę badania sprawozdań finansowych za 2023 i 2024 rok Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oleśnie
  Wyświetleń: 69
 66. polisa ubezpieczeniowa na cele ustanowienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie ze strony s
  Wyświetleń: 65