Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
58306130000000000
Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5771467751284755567270308242117339913910366988279
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5376529763988776960585021062389076675593973405418
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
758974707453104741133710946101481218912041956781138329
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
868391472182920350194298044955272817447754172927771
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
29449599125257913642488511733793211559417563967610651
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
02841249359971557135355371110830247884942577
 1. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 148550
 2. Zamówienia publiczne-Projekt Unijny
  Wyświetleń: 94090
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 35384
 4. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 18674
 5. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 16953
 6. Pobierz programy
  Wyświetleń: 15816
 7. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 13362
 8. Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02 z oczyszczalni ścieków w Oleśnie
  Wyświetleń: 12804
 9. Roboty remontowe budynku hali filtrów
  Wyświetleń: 12076
 10. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 11877
 11. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 11596
 12. Usunięcie kożucha fermentacyjnego z 2 szt. osadników Imhoffa na oczyszczalni ścieków w Oleśnie wraz z wywozem oraz odzyskiem lub unieszkodliwianiem
  Wyświetleń: 11554
 13. Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02 z oczyszczalni ścieków w Oleśnie
  Wyświetleń: 10844
 14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul . Kolejowej w Oleśnie
  Wyświetleń: 10451
 15. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 10202
 16. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10089
 17. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 9902
 18. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 9800
 19. Obowiązujace taryfy
  Wyświetleń: 9788
 20. Cennik i taryfy
  Wyświetleń: 9134
 21. Odwadnianie komunalnych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Oleśnie w 2017 r.
  Wyświetleń: 8835
 22. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Oleśnie- powtórzone postępowanie
  Wyświetleń: 8579
 23. Zasady udzielania zamówień publicznych współfinansowanych w ramach POIS
  Wyświetleń: 7338
 24. Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie”– kontrakt 17
  Wyświetleń: 6656
 25. Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i Mostowa w aglomeracji Olesno
  Wyświetleń: 6519
 26. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej w Oleśnie
  Wyświetleń: 6504
 27. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Oleśnie- powtórzone postępowanie
  Wyświetleń: 6375
 28. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Oleśnie
  Wyświetleń: 6276
 29. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kluczborskiej w Oleśnie
  Wyświetleń: 6027
 30. Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i Mostowa w aglomeracji Olesno-powtórzone postępowanie
  Wyświetleń: 5917
 31. Oceny jakości wody
  Wyświetleń: 5422
 32. Roboty budowlane i projektowanie dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj według warunków kontraktowych żółty FIDIC – kontrakt 17
  Wyświetleń: 4618
 33. Wdrożenie i obsługa systemu monitorowania pojazdów służbowych OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie oraz pojazdów asenizacyjnych opartego na technologii GPS wraz z dzierżawą 11 szt. urządzeń rejestrujących
  Wyświetleń: 4559
 34. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4264
 35. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 4227
 36. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i pomocy technicznej projektu pn. „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno”.
  Wyświetleń: 3849
 37. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego
  Wyświetleń: 3645
 38. Roboty budowlane i projektowanie dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj według warunków kontraktowych żółty FIDIC – kontrakt 17- postępowanie powtórzone
  Wyświetleń: 3548
 39. Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie”– kontrakt 17-powtórzone postępowanie
  Wyświetleń: 3403
 40. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej w Oleśnie
  Wyświetleń: 3316
 41. Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” – kontrakt 17- drugie powtórzenie postępowania
  Wyświetleń: 3258
 42. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Kolejowej w Oleśnie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego
  Wyświetleń: 3148
 43. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Murka i Sienkiewicza w Oleśnie
  Wyświetleń: 2375
 44. Budowa odcinków rurociągu tłocznego do oczyszczalni ścieków w Oleśnie
  Wyświetleń: 1655
 45. Roboty budowlane polegające na wykonaniu hermetyzacji i dezodoryzacji obiektów oczyszczalni ścieków w Oleśnie
  Wyświetleń: 1095
 46. Zapytanie ofertowe dla zadania : ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Oleśnie” oraz ,,Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Oleśnie”
  Wyświetleń: 1008
 47. Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego typu WUKO przeznaczonego do czyszczenia sieci oraz studni kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 874
 48. Sukcesywny zakup paliw płynnych dla pojazdów będących własnością OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie w roku 2022.
  Wyświetleń: 850
 49. Roboty budowlane polegające na wykonaniu hermetyzacji i dezodoryzacji obiektów oczyszczalni ścieków w Oleśnie-powtórzone postępowanie
  Wyświetleń: 800
 50. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów technologicznych, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków o kodzie 19 08 01 (skratki)
  Wyświetleń: 798
 51. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów technologicznych oczyszczalni ścieków, o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskownika)
  Wyświetleń: 781
 52. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Opolskiej i Stobrówki w Oleśnie
  Wyświetleń: 752
 53. Deklaracja Dostepności BIP
  Wyświetleń: 749
 54. Roboty rozbiórkowe – ewakuacja filtrów Dyna-Sand z budynku filtrów na oczyszczalni ścieków w Oleśnie
  Wyświetleń: 655
 55. Załadunek, transport i przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Oleśnie z osadników Imhoffa
  Wyświetleń: 565
 56. Odbiór i zagospodarowanie rolnicze ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Oleśnie
  Wyświetleń: 553
 57. Roboty rozbiórkowe polegające na likwidacji istniejących zraszanych złóż biologicznych na oczyszczalni ścieków w Oleśnie
  Wyświetleń: 534
 58. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów technologicznych oczyszczalni ścieków, o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskownika)
  Wyświetleń: 223
 59. ZAPYTANIE OFERTOWE polisa ubezpieczeniowa na cele ustanowienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie ze strony składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Świercze
  Wyświetleń: 174
 60. Zakup wyposażenia laboratoryjnego do celów kontroli technologii oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Oleśnie
  Wyświetleń: 147
 61. Sukcesywny zakup paliw płynnych dla pojazdów będących własnością OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie na lata 2023-2024
  Wyświetleń: 104
 62. Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oleśnie
  Wyświetleń: 29
 63. Odbiór i zagospodarowanie rolnicze ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Oleśnie – I partia osadu
  Wyświetleń: 19