Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obowiązujace taryfy

INFORMACJA

W SPRAWIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY OLESNO

  

Działając na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028 z późn. zm.) Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie uprzejmie informuje, iż Decyzją Nr GL.RZT.70.221.2021 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno na okres 3 lat. Zatwierdzone Taryfy zostały ogłoszone w BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 02.03.2022r.

W związku z powyższym Spółka informuje o następujących czasookresach i wysokościach obowiązywania Taryf:

od 10.03.2022r. do 09.03.2023r. Taryfa zatwierdzona na okres 1-12 miesięcy,

od 10.03.2023r. do 09.03.2024r. Taryfa zatwierdzona na okres 13-24 miesięcy,

od 10.03.2024r. do 09.03.2025r. Taryfa zatwierdzona na okres 25-36 miesięcy.

Treść taryfy od 10.03.2022 do 09.03.2025 dla Gminy Olesno.
 

Równocześnie informujemy, iż zgodnie z uchwałą NR XLII/311/21 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców w zakresie zbiorowego odbioru ścieków na terenie gminy Olesno, wprowadza się dopłatę do taryfy  za zbiorowy odbiór ścieków dla Grupy K1 gospodarstwa domowe w wysokości 0,45 zł. netto za jeden m3 odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno, od dnia wejścia taryfy w życie tj. od 10.03.2022 r.