Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Odbiór i zagospodarowanie rolnicze ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Oleśnie – I partia osadu
  Data modyfikacji: 02-02-2023 11:14
 2. Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oleśnie
  Data modyfikacji: 01-02-2023 09:59
 3. Zakup wyposażenia laboratoryjnego do celów kontroli technologii oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Oleśnie
  Data modyfikacji: 30-01-2023 13:13
 4. Sukcesywny zakup paliw płynnych dla pojazdów będących własnością OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie na lata 2023-2024
  Data modyfikacji: 21-12-2022 09:42
 5. ZAPYTANIE OFERTOWE polisa ubezpieczeniowa na cele ustanowienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie ze strony składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Świercze
  Data modyfikacji: 17-11-2022 11:23
 6. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów technologicznych oczyszczalni ścieków, o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskownika)
  Data modyfikacji: 04-11-2022 12:53
 7. Odbiór i zagospodarowanie rolnicze ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Oleśnie
  Data modyfikacji: 07-09-2022 10:19
 8. Roboty rozbiórkowe – ewakuacja filtrów Dyna-Sand z budynku filtrów na oczyszczalni ścieków w Oleśnie
  Data modyfikacji: 03-08-2022 10:07
 9. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów technologicznych, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków o kodzie 19 08 01 (skratki)
  Data modyfikacji: 23-05-2022 14:27
 10. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów technologicznych oczyszczalni ścieków, o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskownika)
  Data modyfikacji: 23-05-2022 14:25